Trang 10675, kết quả từ 106741 tới 106750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Đoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Huỳnh Thị Bửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Bửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phan Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Để, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trương Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Thị Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Chút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 28/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 6/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106701067110672106731067410675106761067710678...74341