Trang 10677, kết quả từ 106761 tới 106770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Thị Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 6/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lâm Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Tiếp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trương Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 6/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Hàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106721067310674106751067610677106781067910680...74341