Trang 10678, kết quả từ 106771 tới 106780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Ta

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Ta, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Thị Hoanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hoanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Ngô Thị Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Bông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 9. Liệt sĩ Vũ Ngọc Hựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Hựu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...106731067410675106761067710678106791068010681...74341