Trang 10685, kết quả từ 106841 tới 106850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Lê Công Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Trân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Rô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Đặng Công Côn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Công Côn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 17/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Đình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Huỳnh Đức Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đức Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 29/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106801068110682106831068410685106861068710688...74341