Trang 10686, kết quả từ 106851 tới 106860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Quang Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Giới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Ngô Đây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đặng Bảo Mỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Bảo Mỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Sừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 10/1953, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106811068210683106841068510686106871068810689...74341