Trang 10687, kết quả từ 106861 tới 106870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 7/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Huỳnh Đình Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đình Lộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 6/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106821068310684106851068610687106881068910690...74341