Trang 10688, kết quả từ 106871 tới 106880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thơm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 5/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Rân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Rân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đặng Hữu Triết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Hữu Triết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thơm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1964, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Vương Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Văn Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 25/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106831068410685106861068710688106891069010691...74341