Trang 10689, kết quả từ 106881 tới 106890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Du, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Chức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Thị An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Khách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Khách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phan Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 14/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ út, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trương Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1954, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Riều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Riều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 2/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106841068510686106871068810689106901069110692...74341