Trang 10691, kết quả từ 106901 tới 106910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 16/2/1960, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trà Thanh Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Thanh Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Thị Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Vui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 17/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Từ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Lầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Lầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 27/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lâm Tấn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Tấn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Hữu Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 10/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Thị Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...106861068710688106891069010691106921069310694...74341