Trang 10700, kết quả từ 106991 tới 107000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lũy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lũy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phan Văn Lắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đặng Thị Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thị Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 6/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Quyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...106951069610697106981069910700107011070210703...74341