Trang 10706, kết quả từ 107051 tới 107060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bảy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Hoanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hoanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Hồ Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Quán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Đặng Phú Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Phú Bông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 20/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...107011070210703107041070510706107071070810709...74341