Trang 10712, kết quả từ 107111 tới 107120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Nghé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Nghé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1955, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phụng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Trần Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 20/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

1...107071070810709107101071110712107131071410715...74341