Trang 10723, kết quả từ 107221 tới 107230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Phối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Hồ Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Bồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đặng Phú Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Phú Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Ngô Thị Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Hồ Thị Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...107181071910720107211072210723107241072510726...74341