Trang 10728, kết quả từ 107271 tới 107280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cù đình Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cù đình Thời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đ/c Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Hiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Thị Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn ốm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn ốm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Trương Đăng Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đăng Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...107231072410725107261072710728107291073010731...74341