Trang 10729, kết quả từ 107281 tới 107290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Phái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Diệp Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Diệp Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Pháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Pháp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Phải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Lê Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Tuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan Diết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Diết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Diệp Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Diệp Hằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 12/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...107241072510726107271072810729107301073110732...74341