Trang 1073, kết quả từ 10721 tới 10730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 25/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Sườn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Sườn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Giộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Giộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 25/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Tại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 19/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 12/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 25/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Công Chuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Chuông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 15/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Điển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Phước Thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Thược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 11/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...106810691070107110721073107410751076...74341