Trang 10741, kết quả từ 107401 tới 107410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thùy Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thùy Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phan Ngọc Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ngọc Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hồ Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Đang Mô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đang Mô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 16/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hà Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...107361073710738107391074010741107421074310744...74341