Trang 10744, kết quả từ 107431 tới 107440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hùynh Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Kiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Kiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 7/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Thị Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 28/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Huỳnh THị Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh THị Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đoàn Công Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Công Dậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...107391074010741107421074310744107451074610747...74341