Trang 10745, kết quả từ 107441 tới 107450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguễn Văn Chử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguễn Văn Chử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đoàn Mộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Mộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 13/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...107401074110742107431074410745107461074710748...74341