Trang 10746, kết quả từ 107451 tới 107460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Như, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Lê Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phan Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đoàn Thị Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Mộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Thị Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

1...107411074210743107441074510746107471074810749...74341