Trang 10747, kết quả từ 107461 tới 107470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 28/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Đức Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đức Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Hồ Thị Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Kiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hồ Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 17/19/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Thị Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Đức Mãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Mãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

1...107421074310744107451074610747107481074910750...74341