Trang 10754, kết quả từ 107531 tới 107540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Khá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngoạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đ\c Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ\c Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Châu Thị Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Thị Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1976, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Sứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị NGoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị NGoạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Ôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Ôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Cái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...107491075010751107521075310754107551075610757...74341