Trang 10757, kết quả từ 107561 tới 107570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hồ Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ngôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Võ ở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ ở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Xông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 28/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Văn Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 6/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...107521075310754107551075610757107581075910760...74341