Trang 1076, kết quả từ 10751 tới 10760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 7/5/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Sĩ Uỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sĩ Uỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Văn Náo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Náo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Lộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Xuân Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Xuân Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quang Diếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Diếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Chư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Chư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Thế Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thế Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Công Man

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Man, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...107110721073107410751076107710781079...74341