Trang 10760, kết quả từ 107591 tới 107600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn hữu sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn hữu sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bạch Chất Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Chất Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Trần Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Toa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Toa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Công Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Chín, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...107551075610757107581075910760107611076210763...74341