Trang 10761, kết quả từ 107601 tới 107610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Thị Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thị Bảy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Phan Hồng Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hồng Kha, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 8/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Trương Đình Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Đậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...107561075710758107591076010761107621076310764...74341