Trang 10763, kết quả từ 107621 tới 107630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Kim thanh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim thanh Phong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Công Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Công Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 10/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Thị Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...107581075910760107611076210763107641076510766...74341