Trang 10764, kết quả từ 107631 tới 107640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Đại ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đại ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 28/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Thị Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 12/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...107591076010761107621076310764107651076610767...74341