Trang 10765, kết quả từ 107641 tới 107650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Doãn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Doãn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ngà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Ngay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ngay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Ngày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ngày, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 22/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Ngẫu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ngẫu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...107601076110762107631076410765107661076710768...74341