Trang 10769, kết quả từ 107681 tới 107690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Kim Ngọc Đảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Ngọc Đảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 6/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Võ Đình Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Đức Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Viết Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ngà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam

1...107641076510766107671076810769107701077110772...74341