Trang 1078, kết quả từ 10771 tới 10780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Su

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Su, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Đặng Ngọc Khợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc Khợ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Cao Văn Ron

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Ron, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Cao Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Cao Văn Su

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Su, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Cao Văn Quan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Quan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1980, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...107310741075107610771078107910801081...74341