Trang 10782, kết quả từ 107811 tới 107820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đầu Xuân Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đầu Xuân Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phan Đình Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 21/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Võ Qua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Qua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...107771077810779107801078110782107831078410785...74341