Trang 10785, kết quả từ 107841 tới 107850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Đinh Hồng Miến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hồng Miến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Hoàng Tự Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tự Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 7. Liệt sĩ Chưa có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Tráng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tráng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 9/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...107801078110782107831078410785107861078710788...74341