Trang 10786, kết quả từ 107851 tới 107860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Việt Kin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Việt Kin, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Viễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Doãn Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Doãn Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lễ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phùng Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Điểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Điểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 5/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...107811078210783107841078510786107871078810789...74341