Trang 10787, kết quả từ 107861 tới 107870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Dâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Dâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Tất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Tất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 39/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Ngô Xuân Đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Đá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Chín, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trương Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đỗ Huy Mục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Huy Mục, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...107821078310784107851078610787107881078910790...74341