Trang 10789, kết quả từ 107881 tới 107890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Mắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Mắt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Võ Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Miên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 24/10/1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Khanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đoàn Xin Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Xin Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 14/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Dê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Dê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...107841078510786107871078810789107901079110792...74341