Trang 10793, kết quả từ 107921 tới 107930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Công Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Công Đỉnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Liên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Đình Pháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Pháp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Lỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...107881078910790107911079210793107941079510796...74341