Trang 10795, kết quả từ 107941 tới 107950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hứa Đại Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Đại Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Tân - Xã Đại Tân - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/5/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Thị Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Minh Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...107901079110792107931079410795107961079710798...74341