Trang 10796, kết quả từ 107951 tới 107960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 10/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trương Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Thị Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đào Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Như Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 10/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hồ Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...107911079210793107941079510796107971079810799...74341