Trang 10797, kết quả từ 107961 tới 107970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Doãn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Doãn Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Huỳnh Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Công Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trịnh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Lưới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lưới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...107921079310794107951079610797107981079910800...74341