Trang 10798, kết quả từ 107971 tới 107980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Lưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Nhan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Huỳnh Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...107931079410795107961079710798107991080010801...74341