Trang 10803, kết quả từ 108021 tới 108030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 3/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Chưa rõ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trà Văn Khê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Văn Khê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Văn Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hoa Đà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoa Đà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 13/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...107981079910800108011080210803108041080510806...74341