Trang 10813, kết quả từ 108121 tới 108130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ TRương Công Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ TRương Công Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 74, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đoàn Cảnh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Cảnh Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 64, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Kiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 67, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 68, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Tấn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 66, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Hà Đặng Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đặng Thoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 68, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đặng Bôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Bôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 69, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 30/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...108081080910810108111081210813108141081510816...74341