Trang 10825, kết quả từ 108241 tới 108250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguỹên văn Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguỹên văn Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Lẻ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lẻ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 25/8/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ NGô Đình Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NGô Đình Nhứt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 71, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm ái Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm ái Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 71, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 71, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 64, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Bùi Công An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 68, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Dương Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 71, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...108201082110822108231082410825108261082710828...74341