Trang 10831, kết quả từ 108301 tới 108310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Lưu Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Đỗ Tuý Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tuý Tuệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Liệt sĩ Trần Công Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 70, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nông Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 68, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đặng Văn Lảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Lảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 68, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 67, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...108261082710828108291083010831108321083310834...74341