Trang 10839, kết quả từ 108381 tới 108390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Hữu Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Khiêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hồ Địch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Địch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Buội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Buội, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Khá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Duân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Võ Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Tấn Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tấn Cung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...108341083510836108371083810839108401084110842...74341