Trang 1084, kết quả từ 10831 tới 10840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Quốc Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Phòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tô Văn Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Đằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1988, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Cao Văn Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Nhu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1960, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Cao văn Ngưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao văn Ngưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Cao Văn Quan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Quan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1960, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Cao Văn Ngoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Ngoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...107910801081108210831084108510861087...74341