Trang 10842, kết quả từ 108411 tới 108420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hồ Thị Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Võ Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ PHạm Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ PHạm Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Hồ Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hồ Tấn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tấn Phùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...108371083810839108401084110842108431084410845...74341