Trang 10852, kết quả từ 108511 tới 108520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chu Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Nho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Võ Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đặng Thị Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thị Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Đốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Tịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...108471084810849108501085110852108531085410855...74341