Trang 10853, kết quả từ 108521 tới 108530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Kiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Kiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Huỳnh Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Kỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 12/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Kiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Kiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đỗ Chí Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Chí Chinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Dương Tốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Tốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...108481084910850108511085210853108541085510856...74341